top of page
Image by Scott Graham

ŞİRKETLER HUKUKU

Üst Düzey Hizmet

Dinçer & Özdemir Hukuk olarak ulusal ve uluslararası finansal kuruluşlar ile şirketlere hukuki yönden destek
sağlamaktayız. Ofisimizin ulusal ve uluslararası düzeyde karmaşık yapıya sahip Şirketler Hukuku ve
Kıymetli Evrak Hukuku düzenlemeleri hususunda uyum ve tutarlılığı sağlamak adına, geniş bir bilgi ve
deneyim sahibi olduğumuzu belirtmek isteriz.


Özellikle, Türkiye'de ticari alanlarda yatırım yapmak isteyen yerel ve uluslararası şirketlere hukuki
danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Gerekli görüldüğünde, şirket kuruluşundan başlayarak, şirketin var
olduğu süre içinde yatırımlarının operasyon ve gelişim aşamalarında dahi ofisimiz tarafından temsil
imkanı bulunmaktadır.

Yabancı yatırımcıları Türkiye'deki yatırımlarının her aşamasında Serbest Bölgeler, Organize Sanayi Bölgesi ve yeni oluşturulacak sanayi bölgeleri de dahi olmak üzere temsil etmekteyiz.
Çalışma alanlarımızı şu şekilde sıralayabiliriz;


•:• Şirketler Hukuku,


•:• Ulusal ve yabancı sermayeli şirketlerin kuruluşu,


•:• Şirket genel kurulu,


•:• Temsilcilik ve şube kuruluşu,


•:• Rekabet Hukuku ve Tüketicinin Korunması Hukuku,


•:• Birleşme, devralma, bölünme,


•!• Ortak teşebbüsler,


•:• Esas sermaye artırımı,


•!• Hisselerin geri satın alınması, hisselerin rehin edilmesi,


•:• Şirket alım ve satışları,


•:• Durum tespiti ve değerleme raporlamaları (Due Diligence).

bottom of page