top of page
İş-Sosyal-Güvenlik-ve-Sendika-Hukuku.jpg

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Sizin İçin Buradayız

Hukuk ofisimiz, müvekkil portföyünde yer alan köklü sigorta şirketlerine verdiği hukuki danışmanlık
ve avukatlık hizmetleri ile sigorta mevzuatına yönelik tüm dava ve meselelerde engin bir deneyime
sahiptir.


Dinçer & Özdemir Hukuk, bünyesinde sahip olduğu uzmanları eliyle, Sigorta Hukuku alanında kaza, zarar, sorumluluk, taşıma, kredi ve finansal riskler, sağlık, emeklilik ve hayat sigortası konularında faaliyet gös5teren sigorta şirketleri ve sigorta reasürans şirketlerine, sigortalı ve diğer poliçe lehtarlarına yoğun hizmetlerini sunmaya devam etmekte, sigorta teminatı ve sorumluluğu gibi çeşitli konularda, sigorta alan, tazminat talep eden özel/tüzel kişileri ve aracı kuruluşları temsil etmekte ve bu suretle sigorta şirketi - sigortalılar arasındaki uyuşmazlıkların çözümü konusunda her türlü hukuki hizmeti vermektedir.

Sigorta Hukukuna ilişkin hizmetlerimiz şunlardır;


❖ Sigortacılık şirketlerinin kurulması ve faaliyetlerinin izlenmesi,


❖ Sigortacılık alanına ilişkin idari denetimlerde gerekli hukuki desteğin sağlanması,


❖ Sigortacılık faaliyetine ilişkin olarak sigorta şirketleri ve acenteler için aranan gerekli hukuki yapının tesisinin sağlanması, bu alandaki hukuki başvurular ve bunlardan kaynaklanacak uyuşmazlıkların çözümlenmesi,


❖ Sigortacılık alanına ilişkin idari kurumların uyguladıktan işlemlere yönelik gerekli başvuruların yapılması ve dava takibi,


❖ Sigorta şirketlerinin faaliyetleri ile ilgili her alanda hukuki destek.


❖ Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,


❖ Emeklilik, sağlık sigortası. kasko sigortası, trafik sigortası, özel sigorta. can sigortası, yeni değer sigortası, hayat sigortası, yangın sigortası, hırsızlık sigortası ve diğer sigortalarla ilgili sorunların çözümü,


❖ Risklerinin sigorta kapsamına alınabilmesi için müvekkillerimizin yerli ve yabancı sigorta şirketleri
ile olan ilişkilerinde risk tespiti, poliçe oluşturulması gibi tüm evreleri kapsar şekilde danışmanlık
ve temsil hizmetleri.

Bize Ulaşın
bottom of page