top of page
hakkimizda.jpg

DİNÇER & ÖZDEMİR HUKUK BÜROSU 

Deneyimli Hukuk Danışmanlığı

Globalleşen dünyaya paralel olarak toplumun ve hukuk düzen alanındaki ihtiyaç ve ihtilafları hızla değişmektedir. Bu değişim içinde avukatlık ve hukuk danışmanlığının sadece ihtilafları çözmek için değil, aynı zamanda ihtilafların oluşmasını engellemek olduğu inancına sahip olarak, genç, dinamik ve deneyimli kadrosuyla oyla çıkan 

Dinçer & Özdemir Hukuk;

  • Hukukun işlemesini, güç ve statik kurallardan oluşan bir bütün değil, sürekli gelişen yaşamın bir parçaso olarak görerek,

  • Uyuşmazlıkların çözümü ve analizinde kalıplara bağlı yaklaşımın yerine geniş bir vizyon , öngörü ve süratle çözümlere ulaşmak amacıyla hareket etmeyi prensip edinerek, 

  • Müvekkille kurulacak ilişkide ilk kuralın, mesleki ve özel hayata dair paylaşılan bilgilerin gizlilik çerçevesinde saklanması gerektiği bilincine sahip olarak, 

  • Başlanan hukuki sürecin her aşamasında müvekkili bilgilendirme prensibiyle hareket ederek deneyimli ve dinamik kadrosuyla hizmet veren bir hukuk ve danışmanlık ofisidir.

Ofisimizin yoğun olarak hizmet verdiği alanlar;

İcra ve İflas Hukuku, Miras Hukuku, Ceza Hukuku, Birleşme ve Devralmalar, Sigorta Hukuku, Ticaret Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Aile Hukuku, Fikri ve Sınai Haklar Hukuku, Marka ve Patent Hukuku, İdare Hukuku, Vergi Hukuku, İş Hukuku ve Deniz Hukuku olarak sıralanmaktadır.

bottom of page