top of page

İCRA VE İFLAS HUKUKU

Hukuk uygulamalarının ve neredeyse her tür davanın nihai şeklinin icra ve İflas Hukuku'nu
ilgilendirdiği tartışmasız bir gerçektir. Avukatlarımızı destekleyen zengin stajyer ve takip
elemanlarından oluşan kadrosu ile araştırmacı ve dinamik icra departmanımız, gerek bireysel ve
gerekse kurumsal icra takip işlemleri ile iflas işlemlerini yürütmektedir. icra departmanımız tarafından
aşağıdaki hizmetler verilmektedir;


•!• Kıymetli evraka ilişkin olan veya olmayan alacağın icra ve iflas yoluyla takibi,

•!• Borçlunun malvarlığının araştırılması, haciz tatbiki ve muhafaza, haczedilen malların paraya
çevrilmesi, paraların paylaştırılması, sıra cetveline itiraz,


•!• Mahkemeden ihtiyati haciz kararı alma, bu kararı tatbik etme,


•!• İstihkak davası, diğer icra hukuk davaları,


•!• Hacizli veya rehinli menkul ve ya gayrimenkul satışı,


•!• iflas ve iflasın ertelenmesi davaları,


•!• İflas sürecinin hazırlık ve kabul aşamalarında iflas plan taslağı oluşturulması,


•!• Ticaret mahkemelerinden iflas kararı alma,


•!• İcra ve iflas ceza davaları

bottom of page