top of page
Business Meeting

İŞ HUKUKU

Kişiye Özel Yaklaşım

İş Hukuku alanında detaylıca destekte bulunmayı teklif ediyoruz. Şirketlere bireysel ya da toplu
olarak tavsiyelerde bulunup onları bu yönde temsil etmekteyiz.

Hizmetlerimiz;


•:• İş sözleşmeleri taslaklarını hazırlamak ve müzakerelerde bulunmak,


•:• İş sözleşmesindeki işten çıkarma ve fesih sebepleri,


•:• İş kazaları veya hastalıklar,


•:• Uygulama, içtihat, kanun ve düzenlemeler hususunda izahat, iş, işçi ve işyeri güvenliği,


•:• Karşılaşılabilecek diğer meseleler.

İletişime Geçin
bottom of page