Business Meeting

İŞ HUKUKU

Kişiye Özel Yaklaşım

İş Hukuku alanında detaylıca destekte bulunmayı teklif ediyoruz. Şirketlere bireysel ya da toplu
olarak tavsiyelerde bulunup onları bu yönde temsil etmekteyiz.

Hizmetlerimiz;


•:• İş sözleşmeleri taslaklarını hazırlamak ve müzakerelerde bulunmak,


•:• İş sözleşmesindeki işten çıkarma ve fesih sebepleri,


•:• İş kazaları veya hastalıklar,


•:• Uygulama, içtihat, kanun ve düzenlemeler hususunda izahat, iş, işçi ve işyeri güvenliği,


•:• Karşılaşılabilecek diğer meseleler.

İletişime Geçin